Erbjudande om provtagning för covid-19 för nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet

Region Skåne erbjuder prioriterad provtagning för nyckelpersonal inom
samhällsviktig verksamhet. Målet är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
Instruktion för prioriterad provtagning

- Om en nyckelperson i samhällsviktig verksamhet, utpekad av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB), är sjuk och har symptom som kan
vara covid-19 kan denne vara aktuell för prioriterad provtagning.

- Den anställde ska stämma av intresse för prioriterad provtagning med
ansvarig chef. Det är ansvarig chef som avgör om den anställde är aktuell för
prioriterad provtagning.

- När den anställde fått godkänt av sin chef bokar hen tid för självtest genom
att logga in med e-legitimation på 1177.se och väljer e-tjänsten ”Covid-19-
test för utvald personal inom samhällsviktig verksamhet. Kod krävs.”

- Provtagningen genomförs genom så kallat självtest (PCR-test). Erbjudandet
avser inte antikroppstester.

- Den anställde får sitt provsvar genom att logga in på 1177.se.

Läs mer i pdf och se kod HÄR