LRF Skånes remisser 2016
Remiss utvidgat strandskydd Bromölla och Båstad, 4 maj

LRF Skånes remisser 2015

Remiss strandskydd 2015, 26 oktober

LRF Skånes remisser 2014

LRF Skånes remissvar om Vägen till ett biologiskt rikare Skåne, 8 december

LRF Skånes remissvar angående utvidgat strandskydd, 5 december

LRF Skånes remissvar angående arrendeutredningen, 31 oktober

LRF Skånes remissvar om CAP, 7 april

LRF Skånes skrivelser 2014

LRF Skåne skickar skrivelser till berörda myndigheter och politiker, som en del av vårt påverkansarbete.

LRF Skånes skrivelse om kompensationsbidrag och vallstöd, 21 november

LRF Skånes skrivelse om förgröningen, 20 oktober

LRF Skånes skrivelse om CAP, 4 juni

Motioner 2014

Här hittar du de motioner som lämnades in till LRF Skånes regionstämma, samt regionstyrelsens kommentarer till dessa.

Skånes motioner 2014