Vattendirektivet

Sedan år 2000 finns det ett ramdirektiv för vatten, som anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Direktivet är tänkt att leda till att EU-ländernas resurser samordnas bättre inom och mellan länderna för att komma tillrätta med brister i vattenmiljön. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning.

Nu har vi gått in i samrådsperioden för den tredje cykeln av vattendirektivet. Läs mer på Vattenmyndigheten Södra Östersjöns hemsida.

För mer information, läs gärna LRFs informationsfolder om vattendirektivet.

Vattenskyddsområden, VSO

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och vi är beroende av ett konstant hälsosamt och rent vatten i tillräcklig mängd för att må bra. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla rent och friskt vatten. Inom Miljöbalken finns det särskilda regler om inrättande av vattenskyddsområden med olika skyddsföreskrifter. Läs mer om vattenskyddsområden på länsstyrelsen i Skånes hemsida.

 Trestegsmodellen

Trestegsmodellen för en trygg    dricksvattenförsörjning är LRFs förslag på  ett förbättrat arbetssätt som syftar till att  ge ett långsiktigt skydd för dricksvattentillgångarna samtidigt som det löser de intressekonflikter som uppstår på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt.

Klicka på bilden för att läsa mer om modellen.