Cirka 100 000 hektar mark bevattnas i Sverige under ett torrår. LRF arbetar med att säkerställa att lantbrukarna kan ta ut vatten under bevattningssäsongen utan att skador uppstår på naturvärden eller miljön.

I framtiden blir vikten av att ha kontroll över sitt vatten och att bevattna rätt gröda vid rätt tid ännu viktigare. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer somrarna i södra Sverige att bli torrare, regnen häftigare och nederbörden kommer att öka under höst, vinter och vår framöver.

I Skåne har LRF bland annat startat ett bevattningsprojekt i Vramsån. Syfte med projektet är att hitta de lägsta vattenflödena som krävs för att de biologiska värdena inte ska ta skada och på så sätt få reda på vilket utrymme det finns för bevattning.

I broschyren till höger kan du läsa mer om hur bevattning bör utföras på bästa sätt.

Kontakt

Henrik Djerv, Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor, hållbarhet
Telefon: 010-18 44 298
E-post: henrik.djerv@lrf.se