Regionstämman 2014

LRF Skånes stämma hölls den 24 mars på Alnarp.

Stämman beslutade att minska regionstyrelsen från 9 ledamöter till 8 ledamöter. Stefan Olsson, Båstad och Astrid Andersson, Bjärred lämnade styrelsen. Ny ledamot från LRF Ungdomen i Skåne är Christoffer Johansson.

Stämmouttalande antaget vid regionstämman på Alnarp

den 24 mars 2014

LRF Skåne vill att Sverige i den pågående CAP-perioden väljer regional utjämning samt en särskild ersättning till mjölk- och nötköttsproducenter för att möjliggöra en fortsatt stark skånsk produktion av livsmedel och energi, vilket kommer ha en avgörande betydelse för framtidens totala svenska produktion.

Kort bakgrund

I Skåne län bor drygt 1,2 miljoner människor. Av dem bor 11 procent utanför tätorterna, (riksgenomsnittet är 15 procent). Landytan är drygt en miljon hektar och cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk, vilket är betydligt högre än i landet som helhet. År 2010 fanns det runt en halv miljon hektar jordbruksmark som brukades av 9 300 företag. Varje jordbruksföretag sysselsatte direkt i genomsnitt 2,8 personer. Skåne har stor betydelse för svensk livsmedelsframställning i alla led från jordbruk till partihandel. Skåne står för 45 procent av hela Sveriges omsättning inom livsmedelsindustrin. Är vi inte konkurrenskraftiga i Skåne så riskerar livsmedelsindustrin inklusive jobben att flytta utomlands.

Skåne har mångfalden från slättbygd, mellanbygd till skogsbygd.

Skånes produktion av livsmedel och energi har avgörande betydelse för framtidens svenska produktion. Skånska lantbrukare ger möjlighet till ökad tillväxt, upprätthållande av sysselsättningen och en levande landsbygd. Vi värnar folkhälsan genom att minimera antibiotikaanvändningen i vår djurproduktion och vi tar ansvar för miljö, djurvälfärd och biologisk mångfald. Tillsammans säkerställer vi livsmedelsförsörjningen för våra barn, barnbarn och barnbarns barn.

Uppmaning

Ta ansvaret – försämra inte utan stärk den skånska konkurrenskraftsförmågan, för såväl växtodling- som animalieproduktion, vilket är nödvändigt på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Välj regional utjämning i kombination med en ersättning till mjölk- och nötköttsföretagare.

Marianne Andersson – ordförande för LRF Skåne