Bondekompisarna ställer också upp när jord- eller skogsbruket drabbas av svåra händelser, som exempelvis vid stormen Gudrun och skördekatastrofen 2006.

Bondekompisen ska i första hand vara en lyssnande samtalspartner och tystnadsplikt gäller. Bondekompisen kan även ge råd kring vem man kan vända sig till för att få ytterligare hjälp.

Bondekompisar i Skåne
Maria Hofvendahl-Svensson, LRF Skånes styrelse, maria@havofjallstugor.se - 0703-26 83 80

Maylis Persson, Bondepräst, maylis.persson@svenskakyrkan.se - 0706-26 30 57

Eva Karin Hempel, kontaktperson sydvästra Skåne,
eva.karin.hempel@telia.com - 0708-10 37 78

Ingvar Larsson, kontaktperson nordöstra Skåne, 0734-07 77 41

Kenneth Larsson, kontaktperson nordvästra Skåne, bastadlarsson@hotmail.com - 0706-09 92 13

Kontaktperson sydöstra Skåne, vakant

Kontakt

Annika Sällvik, Verksamhetsutvecklare: miljö, djuromsorg, bondekompis, utbildn. förtroendev.
Telefon: 0413-559006
E-post: annika.sallvik@lrf.se