Regeringen har klassat svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktig funktion
Vilket ju är ett kvitto på att vi är viktiga! Vilket innebär att för er med barn i omsorg/skola så kan ni omfattas om Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Vad kan jag göra för att skydda mig från Corona? REPRIS – gäller fortfarande
Bedöm behovet av besök på gården, minimera där möjligt och undvik själv större folksamlingar, håll avstånd till andra personer. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, torka med papper (inte flergångs textilhanddukar). Undvik att röra vid ansikte eller ögon.

Uppdatera och se revidera dina rutiner
MSB belyser fortfarande vikten av att planera för personalbrist och poängterar att alla aktörer och företag behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet, i synnerhet för de som har samhällsviktiga funktion

När våren närmar sig/är här så kan rutiner förändras, se över så att Du har uppdaterade skriftliga rutiner. Se även till att de dokumenterade kontaktvägar till de som är viktiga för just ditt företag; veterinär, slakt, foder, med mera också är uppdaterade.

Om Du har anställda, dela om möjligt upp dem i arbetslag så att inte alla träffar alla, det kan bli lite tråkigare pauser, men just nu är det troligen nödvändigt.

Håll kontakten och se över ditt nätverk
Hjälp till att hålla koll – kontakta kollegor och grannar och kolla av så att de har det bra, samtidigt så visar du då att du har det bra. När vi inte får tag på varandra – då får vi fortsätta leta tills vi vet att personen/företagaren är ok. Dessutom kan Du se hur man kan hjälpas åt om något händer någon.

Vi är duktiga
Vårt -SVA -Statens veterinärmedicinska anstalt 
expertmyndighet med beredskapsuppdrag, har erbjudit sin förmåga och har god kapacitet att hjälpa sjukvården. Det vidgade fokuset påverkar inte myndighetens rutinverksamhet, vilken fortgår som vanligt. Beredskapen för allvarliga, smittsamma djursjukdomar kvarstår och är en prioritet, även i det aktuella läget.

Kom också ihåg att vi har klarat besvärliga situationer tidigare, till exempel under blåtungan.

Coronapandemin utmaning för veterinärer
Distriktsveterinärerna, märker av coronaviruspandemin genom högre sjukskrivningstal än vanligt, säger regionchef Fredrik Weimarsson på distrikts­veterinärernas region Syd. Om läget skulle förvärras har organisationen förberett krisplaner. På prio­riterings­listan står smittskydd högst upp, och förebyggande vård längst ner. Och om situationen skulle förvärras och Sverige hamna i beredskapsläge måste vi prioritera livsmedelsproduktion. Källa: TT

Coronaviruset och djur
Det finns flera olika coronavirus hos olika djur, men de smittar normalt inte människor. Det nya coronaviruset smittar bland människor, men det finns inget som tyder på att det kan smitta från människa till djur, eller att djur kan bli sjuka i covid-19. Däremot är det alltid en god idé att tvätta händerna med tvål och vatten före kontakt med djur. Källa: Distriktsveterinärerna, SVA.

Var hittar jag mer information?
Myndigheterna lägger löpande ut information på respektive myndighets webbplats
Hos Folkhälsomyndigheten.se hittar du deras frågor och svar och en pdf som visar tips på god handhygien.
Krisinformation.se finns material samlat om det senaste i frågan och vart du ska vända dig om du drabbas.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)s finns bland annat om samhällsviktig verksamhet.

De flesta organisationer har också uppdaterad information på sina hemsidor.

Hälsningar Corona/Covid-19 avstämningsgruppen för animaliebranschen i Skåne
Gruppen är en arbetsgrupp utvecklad från Djuromsorgsgruppen i Skåne, -gruppen består av representanter från nedanstående organisationer samt representanter för foder- och förnödenhetssäljande organisationer och flera andra intresseorganisationer.

LRF Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Skåne Blekinges grisproducenter

Skånes fårintressenter

Skånes nötköttsproducenter

Skånemejerier

Skånesemin

Hästen i Skåne

KLS Ugglarps

HK Scan

Gård & Djurhälsan

Svenska Blå Stjärnan