Viktigt att tänka på för att minska riskerna för spridning av salmonella är:

  • att skilja foder- och gödselhantering åt,
  • att ha hög hygien i stallar, i foder, på djuren och i vattenskålar med mera,
  • att börja med foderhantering och härefter gödselhantering.
  • att tvätta stövlar mycket noga.

Se till att andra besökare som går in stallar, t.ex. veterinär, djurtransportör, avbytare med flera har rena stövlar/skor och att de tvättar händerna noga.

Mer information om vad man ska tänka på, finns i salmonellakontrollens program, se nedan.

SVA - Principer för hantering av gödsel från besättning spärrad på grund av salmonellainfektion

SVA - Smittskyddsrekommendationer vid spridning av gödsel

SVA - PM salmonella smittskydd vallskörd

SVA - Smittskyddsrutin för personer och fordon som besöker besättning spärrad pga Salmonella.

SVA VET nr 1 2014 om Dublin

LRF Skånes informationsbrev:

2014-02-04 Salmonellasituationen i Skåne
2014-03-07 Salmonella Dublin
2014-03-25 Salmonella Dublin-läget i Sjöbo-Hörby trakten
2014-04-23 Salmonella Dublin
2014-05-26 Salmonella Dublin

Jordbruksverkets information:

Info besök på salmonellasmittad gård, 2015-11-05

Jordbruksverket, salmonella

Hur minskar jag risken för smitta i min besättning?

JV - Vad händer när en besättning med nötkreatur spärras för salmonella?

Övriga länkar:


SVA, salmonella
Smittsäkra

Frivilliga salmonellaprogramet

Länsstyrelsens beslut om avlivning av lösspringande nötkreatur i Hörby