Symtom vid salmonellainfektion hos nötkreatur varierar mycket och i många fall uppvisar infekterade djur inga symtom alls.

Salmonellainfektion hos nötkreatur lyder under zoonoslagen. Det innebär att en veterinär som misstänker salmonellainfektion är skyldig att ta prover för analys av salmonella. Vid konstaterad infektion i en nötkreatursbesättning spärras besättningen för att hindra spridning till andra djur eller livsmedel. I praktiken innebär det att inga djur får flyttas till eller från besättningen samt att åtgärder för att hindra spridning av smittan via gödsel sätts in, eftersom djur och gödsel är de två huvudsakliga spridningsvägarna. Det sker även en smittspårning för att utreda var smittan har kommit ifrån och om den har spridits till någon annan besättning. I en spärrad besättning genomförs bekämpning för att få bort infektionen. Spärren lyfts då två provtagningsomgångar som omfattar samtliga djur har genomförts utan att salmonella har kunnat påvisas vid odling samt rengöring och desinfektion av byggnader och aktuella markytor är genomförd.

Viktigt att tänka på för att minska riskerna för spridning av salmonella är:

  • att skilja foder- och gödselhantering åt,
  • att ha hög hygien i stallar, i foder, på djuren och i vattenskålar med mera,
  • att börja med foderhantering och härefter gödselhantering.
  • att tvätta stövlar mycket noga.

Se till att andra besökare som går in stallar, t.ex. veterinär, djurtransportör, avbytare med flera har rena stövlar/skor och att de tvättar händerna noga.

Mer information om vad man ska tänka på, finns i salmonellakontrollens program, se nedan.

SVA - Principer för hantering av gödsel från besättning spärrad på grund av salmonellainfektion

SVA - Smittskyddsrekommendationer vid spridning av gödsel

SVA - PM salmonella smittskydd vallskörd

SVA - Smittskyddsrutin för personer och fordon som besöker besättning spärrad pga Salmonella.

Jordbruksverkets information:

Jordbruksverket, salmonella

Hur minskar jag risken för smitta i min besättning?

JV - Vad händer när en besättning med nötkreatur spärras för salmonella?

Övriga länkar:

SVA, salmonella
Smittsäkra