Ordföranden är självskriven som fullmäktige vid LRF Skånes stämma.

Lokalavdelningens ordförande och kommungruppens ordförande är självskriven fullmäktige vid LRF Skånes regionstämma.

Antal fullmäktige utses enligt nedan 

  • 1–199 = Lok.avd. ordförande

  • 200–299 = Lok.avd ordförande + ett fullmäktige.
  • 300 och fler = Lok.avd. ordförande + 2 fullmäktige.

OBS! Minst en ersättare skall väljas.

Anmälan till fullmäktige och ersättare