Sammankallande

Erik Gunnarsson, Härslövsvägen, Härslöv, erik@ellenholm.se               0703-71 49 77

Övriga ledamöter

Henrik Jönsson, Neptunsvägen, Staffanstorp, henrikjonsson@live.se 0709-92 98 15

Stefan Löfgren, Tågagatan, Helsingborg, stefanlofgren87@gmail.com 0739-2381 80

Astrid Andersson, Flyinge, anderssonastrid@hotmail.com , 0768-292192