Sammankallande

Stefan Löfgren, Tågagatan, Helsingborg, stefanlofgren87@gmail.com 0739-2381 80

Övriga ledamöter

Annica Andersson, annica.bakvangen@hotmail.com
David Gottfridsson, gotte-3@hotmail.com - 0737-288453
Katharina Weber, katharina-weber@hotmail.com - 073-4419594