Inom LRF Skåne arbetar vi aktivt med djuromsorgsfrågor och vi vill att alla djur i skånskt lantbruk ska ha en god omvårdnad. Som en del i detta arbete finns en djuromsorgsgrupp med syfte att ge stöd, hjälp och vägledning om behov finns.

Djuromsorgsgruppen - Alla djurägare kan få hjälp

Djuromsorgsgruppen är en grupp, som består av representanter bland annat från LRF, Skånesemin, Skånemejerier, Slakterinäringen, Gård och Djurhälsan samt företrädare från olika produktionsinriktningars föreningar. Gruppen strävar gemensamt efter att förbättra djurhållningen där brister finns. Genom samverkan och ett brett kontaktnät kan djuromsorgsgruppen förmedla kontakt med rådgivare och samtalspartners. Gruppen arbetar även proaktivt för att förebygga problem.

Den enskilde djurägaren och hans/hennes familj erbjuds också stöd i processen via Bondekompis.

Arbetssätt

- Om veterinär, djurskyddsinspektör eller andra som kommer i kontakt med lantbrukare ser en bristfällig djurhållning ska djurägaren informeras om stödgruppens arbete och erbjudas hjälp och stöd.

- Gruppen finns till hands även för den som väljer att själv ta kontakt.

- Till Gruppens kontaktnät hör rådgivare inom produktion och djurhälsa, ekonomi och juridik. Berörda personer kan få stöd via Bondekompis.

- Gruppen samverkar i sitt arbete med berörda myndigheter.

- Gruppens medlemmar arbetar under tystnadsplikt!