Inom LRF Skåne arbetar vi aktivt med omsorgsfrågor Som en del i arbetet med att alla djur i Skånskt lantbruk ska ha en god omvårdnad finns dels en djuromsorgsgrupp och dels Bondekompisar.

STÖDTELEFON torka och brand
Efter sommarens extrema vädersituation med torka och bränder har LRF nu öppnat en telefonlinje för att svara medlemmar på frågor och lotsa till samverkanspartners, rådgivare, regioner och lokala omsorgsgrupper. Och för att lyssna i den tuffa situationen. LRFs erfarna medarbetare som svarar i stödtelefonen är indelade i fyra regioner och samtalen kopplas till rätt område utifrån vilket län uppringaren tillhör. Hittills har frågorna handlat mycket om fodertillgång, beteshjälp, oro för likviditet på grund av ökade kostnader samt slaktköer. Det ringer också personer som inte är medlemmar i LRF och som är oroliga för situationen eller vill hjälpa till med tex. foder.
För att nå Stödtelefonen ringer Du LRFs Medlemsservice, 0771-18 08 11 och knappar Dig vidare, linjen är bemannad måndag till fredag 08.00-17.00.

Stöd i brand och torka

Hjälp i båda riktningar via LRFs stödtelefon

Djuromsorgsgruppen
Djuromsorgsgruppen är en grupp, som består av representanter bland annat från LRF, Skånesemin, Skånemejerier, Slakterinäringen, Gård och Djurhälsan samt företrädare från olika produktionsinriktningars föreningar samt länsstyrelsen. Gruppen strävar gemensamt efter att skapa förutsättningar för god djurvälfärd samt för att förbättra djurhållningen där brister finns.

Bondekompis
Enskilda medlemmen/djurägaren och dennes familj, anhöriga och anställda hans/hennes familj erbjuds stöd via Bondekompis. Syftet med denna grupp är att ge stöd och vägledning när behov finns, likväl som att kunna lyssna och på så sätt avlasta. Är Du orolig för en kollega går det också bra att kontakta någon i gruppen. - Gruppens medlemmar arbetar under tystnadsplikt!
Se kontaktuppgifter under Bondekompis.