Att tänka på inför tillsynsbesöket

Vägledningar och checklistor, djurskydd

Information om olika djurslag

Egenkontroll enligt miljöbalken

Tvärvillkorskontroll

Miljöhusesynen

Effektiv dialog - tips som bidrar till att underlätta och effektivisera det personliga mötet mellan företagare och myndigheter.

GREPPA NÄRINGEN
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.
Till Greppa Näringens hemsida.

Kontaktperson: Annika Sällvik, LRF Skåne,
annika.sallvik@lrf.se, 0413-559006