Pressansvariga:

Linnea Nybogård, pressansvarig, 0413-55 90 34

Helén Rosengren, regionchef, 0413-55 90 14

Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne, 070-841 57 54