Pressansvariga:

Markus Asp, pressansvarig, 0413-55 90 34

Helén Rosengren, regionchef, 0413-55 90 14

Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne, 0708-44 82 62