- Hans har gedigen erfarenhet av lantbruk och landsbygdsföretagande i olika former, är en skicklig kommunikatör och har stort förtroende både i medlemskåren och i regionstyrelsen. För oss är Hans den självklara ordförandekandidaten, säger Eva-Karin Hempel, valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Glenn Oredsson, Maria Hofvendahl Svensson och Emil Hjalmarsson. Anders Rolfsson och Anders Svensson valdes på fjolårets stämma fram till 2019 års stämma.

Valberedningen föreslår nyval av Helena Rimfors och Ann Marke. Helena driver tillsammans med familj en äppelodling i Brösarp, är en duktig konsumentkommunikatör och arrangerar upplevelser med lokalt tema. Ann Marke är en aktiv skogsägare och landsbygdsföretagare som även är förtroendevald i Södra skogsägarna samt är kunnig i jakt- och äganderättsfrågor.

För mer information vänligen kontakta:

Eva-Karin Hempel, ordförande i LRF Skånes valberedning

0708-10 37 78

eva.karin.hempel@telia.com

Hans Ramel, ledamot i regionstyrelsen

0708-41 57 54
hans@ovedskloster.com