Tillsammans med sju andra ledamöter i regionstyrelsen har hon lett arbetet med att sätta det gröna näringslivet frågor på den politiska agendan i Skåne. Marianne har även haft styrelseuppdrag i LRF Konsult, Greppa näringens nationella styrgrupp och ingår i Södra Östersjöns Vattendelegation.

- Det har varit många fantastiska år i en organisation som har ett stort förtroende. Jag är mycket tacksam för att ha fått förtroendet att leda LRF i Skåne under dessa år. Jag är övertygad om att min efterträdare kommer att göra ett minst lika bra arbete, säger Marianne Andersson.

Marianne är tillgänglig för kommentarer från kl.12 idag fredag den 17 november 2017.

0708-44 82 62 eller marianne.andersson@lrf.se