Till höger finns alla dokument inför årets regionstämma. Du hittar överst den fortsatta hanteringen av motionerna och justerat stämmoprotokoll.

Här kan du läsa mer om 2016 års riksförbundsstämma. Stämman hålls den 24-25 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Temat i år är "Tillsammans".