Till höger finns justerat stämmoprotokoll för LRF Skåne och två motioner, Minska viltstammarna och Utförsel av stöldgods, som skickats vidare till riksförbundsstämman.

Riksförbundsstämman hålls den 29-30 maj. Läs mer om stämman här

 

8.30-9.30
Fullmäktigeanmälan - sker i anslutning till stämmolokalen.
Kaffe och smörgås serveras.

09.30
Vad är viktigast i livsmedelsstrategin! Maten? Jobben? eller Klimatet? medverkan av skånska politiker, riksdagsledamot Elisabet Knutsson (MP), riksdagsledamot Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Marianne Pettersson (S) samt riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (M)

11.00
Stämman öppnas
Verksamheten i Skåne 2017, LRF Skånes styrelse
LRF Ungdomens verksamhet
Utdelning av Årets lokalavdelning
Utdelning av Årets kommungrupp
Utdelning av Ung Växtkraft: Länsförsäkringar i Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Stämmoförhandlingar

12.00
Lunch

13.00
Stämman fortsätter
Palle Borgström, förbundsordförande

16.00 ca Stämman beräknas avslutas

Årsberättelse, Motioner med yttranden, Föredragningslista, Valberedningens protokoll och Beredningsgruppens protokoll finner du i dokument till höger.