Till höger, överst, hittar du Stämmobeslut 2018, svar på motionerna och bilagor.

Till höger finns justerat stämmoprotokoll för LRF Skåne och två motioner, Minska viltstammarna och Utförsel av stöldgods, som skickats vidare till riksförbundsstämman.

Riksförbundsstämman hålls den 29-30 maj. Läs mer om stämman här

 

8.30-9.30
Fullmäktigeanmälan - sker i anslutning till stämmolokalen.
Kaffe och smörgås serveras.

09.30
Vad är viktigast i livsmedelsstrategin! Maten? Jobben? eller Klimatet? medverkan av skånska politiker, riksdagsledamot Elisabet Knutsson (MP), riksdagsledamot Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Marianne Pettersson (S) samt riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (M)

11.00
Stämman öppnas
Verksamheten i Skåne 2017, LRF Skånes styrelse
LRF Ungdomens verksamhet
Utdelning av Årets lokalavdelning
Utdelning av Årets kommungrupp
Utdelning av Ung Växtkraft: Länsförsäkringar i Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Stämmoförhandlingar

12.00
Lunch

13.00
Stämman fortsätter
Palle Borgström, förbundsordförande

16.00 ca Stämman beräknas avslutas

Årsberättelse, Motioner med yttranden, Föredragningslista, Valberedningens protokoll och Beredningsgruppens protokoll finner du i dokument till höger.