Följande tider gäller:
8.30-9.30 Fullmäktigeanmälan - sker i anslutning till stämmolokalen. Kaffe och smörgås serveras.

09.30 Omstart - Konsten att bryta ihop och komma igen - Olof Röhlander, mental tränare, inspiratör och författare.

11.00 Stämman öppnas
Utdelning av Årets lokalavdelning
Utdelning av Årets kommungrupp
Ung Växtkraft: - LF
Verksamheten i Skåne 2018, LRF Skånes styrelse
LRF Ungdomens verksamhet

Stämmoförhandlingar

12.00 Lunch

13.00 Stämman fortsätter

16.00 ca Stämman beräknas avslutas