Inför lokalavdelningens årsmöte 2021

Senaste dag för årsmötet är den 15 februari.

Motioner och valrapport insändes senast den 18 februari.

Till Årsmötes-handlingar

P.g.a. rådande pandemi är det lämpligt att hålla 2021 års årsmöten digitalt/telefonmöte.
Håller ni fysiskt årsmöte så måste detta coronaanpassas enligt rekommendationer från Smittskydd Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att hålla årsmöte och LRF kommer att erbjuda digitala lösningar, samt stöd för genomförande.

Film om Hållbarhet