Man kan föra fram budskap i olika kanaler, men det är på årsmötet vi har den formella påverkan i LRF. Det är där man beslutar vilka som ska sitta i styrelsen, vilka som ska vara fullmäktige på regionstämman och vilka motioner som ska drivas vidare i organisationen.

Mer om årsmötet, påverkansprocessen och hur du skriver en motion

Gå in på www.lrf.se/arsmote.

När är det årsmöte i min avdelning?

Alla medlemmar får en kallelse till sitt årsmöte (1 utskick/hushåll). Du kan också hålla utkik i kalendariet här på regionens hemsida och i Land Lantbruk under rubriken "Mitt i byn".

Registrera valrapport efter årsmötet

Nu kan du som är ledamot i lokalavdelningens styrelse enkelt registrera valrapporten här på hemsidan efter årsmötet. Gå in på lrf.se/valrapport.

15 december är sista datum för motioner och handlingar

Sista datum att skicka in motioner, valrapport, verksamhetsberättelsen med årets aktiviteter samt eventuella nomineringar till utmärkelser är den 15 december. Mejla till karin.madsen@lrf.se eller skicka med brev till LRF, Klustervägen 11,  590 76 Vreta Kloster.