Hur många jord- och skogsbruksföretag finns det? På vilken yta? Hur stor del av sysselsättningen står de gröna näringarna för? Och hur stor del av matproduktionen är ekologisk?

I bifogade filer kan du som är intresserad av lokal statistik titta på hur det ser ut i just din kommun. Statistiken är också tänkt som ett underlag i LRFs påverkansarbete.