Livsmedelsstrategier, både de länsvisa i regionen och den nationella, hör till det löpande aktuella arbetet. Samarbetet med ICA Maxi i regionen fortsätter genom Redig mat från trakten, liksom påverkansarbetet kring kraftledningen Oskarshamn-Hemsjö och vattenskyddsområden.

Alltid aktuella frågor:

Företagsutveckling

Du som är företagare inom de gröna näringarna kan få stöd och råd av LRF i företagsfrågor. Under perioden 2018-2020 rullar projektet Häst i Sydost som vänder sig till hästföretagare med fokus på kompetensuveckling, ökad attraktivitet för regionen och samarbete. Vi driver också tidsbegränsade satsningar inom olika områden som ska hjälpa dig och ditt företag att utvecklas. Vi arbetar för fler lönsamma företag på landsbygden.

Intrång och äganderätt
Intrång och äganderätt är ett aktuellt ämne på många olika sätt för dig som bor på landsbygden i länet. Många infrastruktursatsningar görs här och det finns ingen annan näring som berörs av lika många lagar och regler inom äganderätt som jordbruket. Därför arbetar LRF Sydost aktivt för att minska intrånget vid infrastruktursatsningar och för att det ska bli lättare för dig att bruka jord och skog. 

Näringspolitik
Grunden i LRFs arbete är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de gröna näringarna. Vi lägger ned mycket arbete för att hålla kontinuerlig kontakt med kommuner, myndigheter, länsorganisationer och politiker för att skapa bra förutsättningar för de gröna näringarna.

Miljö och vatten
De gröna näringarna är en tillgång när det gäller miljö, klimat och vatten. Det är här som lösningarna finns! Ingen näring är mer beroende av god miljö och bra vatten än jord- och skogsbruket. LRF arbetar ständigt för att minimera den miljöpåverkan som jord- och skogsbruket bidrar med. En annan viktig fråga är vattenbrist

Vilt
Det vilda är för många markägare en resurs som också ger möjlighet till rekreation. Samtidigt kan det vilda i vissa fall utgöra ett problem i och med skador på skog, gröda eller boskap. Skador som orsakas av älg, varg och vildsvin måste begränsas. LRF tror inte att det är möjligt att förena den omfattande betesdriften av nötkreatur och får med ett eller flera vargrevir. Projektet Viltstammar i balans 2.0 som startade 2017 kommer att fokusera på att öka kunskapen inom viltförvaltningen. 

Omsorg och säkerhet
För att både människor och djur på landsbygden ska må bra och känna sig trygga arbetar LRF Sydost förebyggande med frågor inom omsorg och säkerhet. Tillsammans med en rad andra organisationer har vi en djuromsorgsgrupp och nätverket Bondekompis som stöttar och hjälper när livet känns tufft.