Intrång
När samhället eller någon annan part vill använda din mark för någon form av allmänna ändamål är det ett intrång. Det kan handla om att bygga en väg, gräva ner en kabel eller göra olika former av skydd som till exempel strandskydd. En del intrång ger ersättning medan man som markägare förväntas tåla  andra. 

Det goda ägandet
Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den är inte bara viktig för ägaren, den är viktig för oss alla. Det goda ägandet är ett samhällsintresse.
Läs mer

Artiklar äganderätt
2017-04-26
Bra markavtal
2017-03-17
Den juridiska processen
Ägandrättsexperten kommenterar om strandskydd 
Komet - skydd av värdefull skog på markägarens initiativ
Förändrade förutsättningar med utökat strandskydd - en medlem tycker till! 
 Ladda ner texterna om äganderätt som en PDF här.