1. Klicka på den här länken för att se om DIN fastighet berörs av det utökade strandskyddet

2. Läs förslaget från Länsstyrelsen i Blekinge

3. Begär anstånd

Du måste begära anstånd för att få en förlängd tid på dig att skicka in ditt yttrande. Det här anståndsbegäran måste ha kommit in till Länsstyrelsen i Blekinge senast den 3 april!

Här är ett förslag på hur du kan formulera dig:

"Jag xxx som äger fastigheten xxx och berörs av länsstyrelsens förslag Dnr 511-786-18 Beslut om utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust- och skärgård, önskar att få en förlängd yttrande tid, dvs anstånd fram till den 15 maj 2018.

Detta i och med att jag måste få längre tid till att bereda mitt yttrande och gå igenom det material som finns att tillgå."

Du skickar in din anståndsbegäran till:

Länsstyrelsen i Blekinge län
Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona

4. Skriv ditt yttrande

Vi på LRF Sydost har tagit fram en yttrande mall som kan användas för att skriva sitt yttrande i. Klicka här för att ladda ner mallen.

5. Skicka in ditt yttrande INNAN den 15 maj till:

Länsstyrelsen i Blekinge län
Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona

Att tänka på när du skriver yttrandet

  • Det viktigaste när du skriver ditt yttrande är att du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter/ kunskaper. Om du själv är en av de berörda fastighetsägarna (se filen Fastigheter som berörs av strandskyddet i Ronneby) så gäller det att du utgår från din egna fastighet och ser över vad som sägs om detta område där din fastighet ligger i förslaget. Du måste skriva utförligt vilka naturvärden du har och inte har på din fastighet. Det räcker inte att du skriver "jag vill inte att min fastighet ska beröras av förslaget" - det måste vara detaljerat.
  • Det som är skrivet i förslaget använder länsstyrelsen som ett utgångsläge. Det gäller då för dig som fastighetsägare att kunna motbevisa förslaget - om du inte tycker att det stämmer. Det här gör du genom att förklara att, de specifika värdena som förslaget innehåller, inte finns på din egen fastighet.
  • För att hitta bevis så kan man använda sig av artportalen eller skogens pärlor (skogsstyrelsen).
  • Ett tips är också att du som markägare ger förslag på en annan gränsdragning som du anser är bättre och då måste du också motivera varför.
  • Länsstyrelsen har i sitt yttrande fokuserat på goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Blekinges kuststräckor anses ha en värdefull fauna. Det som ligger till grund för förslaget är att det finns mycket lövskogar, naturbetesmarker, våtmarker, skärgård (homlar och öar), välbesökta friluftsområden och grunda havsbottnar. Detta kan vara bra att ha med sig när man skriver sitt yttrande, då dessa typer av områden anses ha ett mycket högt värde och ska därför skyddas.

När du skrivit ditt yttrande får du gärna kontakta oss för ytterligare tips. Kontakta Carin Svensson - carin.svensson@lrf.se eller Malin Engdahl - malin.engdahl@lrf.se

OBS! Vi har semester mellan den 3-6 april.