LRF har följande ställningstaganden ang strandskydd:

  1. Den generella nivån på 100 meters strandskydd ger – tillsammans med allemansrätten- ett tillräckligt gott skydd av strandlinjen.
  2. Utökningar ska endast kunna ske på enskilda platser där det finns ett detaljerat och tydligt underlag, tillsammans med ett fullgott samråd.
  3. Om strandskyddet ska utökas, måste det differentieras så att det INTE omfattar områden med befintlig bebyggelse eller områden på "andra sidan" allmän väg – oavsett storlek.
  4. Tolkningen av jord- och skogsbrukets undantag från strandskydd får inte innebära inskränkningar i dessa verksamheter.
  5. Där det råder ett lågt exploateringstryck ska möjligheten att få dispens från strandskyddet vara goda.

I länken om Strandskyddet i Blekinge kan du läsa mer om det pågående strandskyddsarbetet i Karlskrona.

Har du frågor om strandskydd kontakta gärna carin.hoflund@lrf.se