Nedmontering av kopparledningar
Telia håller på att ta ned kopparledningarna i regionen. LRF Sydost anser att det inte får ske förrän en god ersättning till ADSL finns tillgänglig. Här samlar vi information som rör nedläggningen.

När kopparnätet nu monteras ned på många håll försvinner möjligheten till uppkoppling med ADSL på upp till 60 Mb, som fungerat bra för många på landsbygden. I Västerviks kommun har kopparnätet nu monterats ned. Näst på tur står Uppvidinge och Karlskrona kommuner, med början den 30 september. Senare i höst påbörjas nedmonteringen i Växjö, Ljungby och Högsby kommuner. Det alternativ som finns idag, där det inte redan finns fiber, är luftburen uppkoppling via mobilnätet men det räcker inte till i stora områden på landsbygen. Telia garanterar bara 1 Mb/s.

Har du frågor, hör av dig till Carin Hoflund på LRF Sydost, e-post: carin.hoflund@lrf.se

LRF Sydost kräver ställer krav
LRF Sydost har skrivit två debattartiklar i frågan som publicerats i de flesta av regionens tidningar. Telia har svarat på en av dem. Dessutom har vi skickat en skrivelse till regeringen och till Post och telestyrelsen (PTS) som har svarat, se länkar nedan.

Debattartikel 2 "Stoppa nedmonteringen av kopparnätet"

Telias svar

Skrivelse till regeringen och PTS

Svar från PTS

Svar från Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister

Att tänka på för markägare
Om någon vill gräva ner fiber på din mark finns det några saker du bör tänka på. Vem som långsiktigt kommer att äga dessa nät är ofta osäkert, därför är det alltid viktigt med ett bra markavtal. Du hittar rekommenderade avtal på den här sidan - https://www.lrf.se/politikochpaverkan/landsbygdspolitik/bredband/

Hur påverkas markägaren av telenätets nedmontering?
Avvecklingen av delar av Skanovas kopparnät kommer att beröra tusentals abonnenter runt om i landet. Men det kommer också beröra väldigt många markägare.

För LRF är det centralt att anläggningen inte blir en belastning för markägaren när den är tagen ur sin funktion. Det måste vara tydligt vad som gäller med anläggningen såväl ovan som under mark.

Äganderätten vid bredbandsutbyggnad 

En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning. et är alltid markägaren som bestämmer om hon/han vill ha ersättning när bredband grävs ner på marken.

Telia informerar
Telias hemsida kan du läsa om "Framtidens nät".