Energistrategi för ökad lönsamhet och effektivitet

Inom LRF finns 7 000 energiföretagare och LRF har antagit en energistrategin i syfte att stärka den enskilda medlemmens förutsättningar att på företagsnivå och i samverkan med t.ex.föreningar och nätverk ta tillvara affärsmöjligheter på energimarknaden och skapa möjligheter för en fortsatt omställning till ett hållbart energisystem. Målet är att öka lönsamheten inom de gröna näringarna genom produktion av förnybar energi och energieffektivisering/resurseffektiviseringar.  

Få inspirationen och idéer - se våra energifilmer


Bäckens gård, västra Götaland - ett energiföretag

Frigiva gård, Norrbotten - när biogas blir till grön el

Skradarve gård, Gotland - energiproduktion på solens och vindarnas ö 

Sörgården Norrbäck, Västmanland -  förnybar energi

Kontakt

Carin Svensson, Lokalavdelningar och äganderätt
Mobil: 0733 118 062
Telefon: 0470-703 657
E-post: carin.svensson@lrf.se