LRFs livsmedelsstrategi

LRF arbetar efter en livsmedlesstrategi (2010) som har målet att den svenska livsmedelsproduktionen ska växa med en procent om året i primärledet fram till år 2020. Viktigt är också att öka värdet på det vi producerar. 

Regional livsmedelsstrategi

I Kalmar län har länsstyrelsen, regionförbundet och LRF Sydost tagit fram en regional livsmedelsstrategi som lanserades hösten 2015. Det är den första livsmedelsstrategin i landet. Målet är att livsmedelsstrategier även ska genomföras i Kronoberg och Blekinge.

Samarbete med ICA Maxi i sydostregionen

LRF Sydost har inlett ett samarbete/partnerskap med tio ICA Maxibutiker i sydostregionen. Läs mer här.

Offentlig upphandling

Många kommuner i regionen har som mål att öka andelen närproducerade varor i sina upphandlingar.

Sök på offentlig upphandling på kommunernas hemsidor för information om tillvägagångssätt och aktuella upphandlingar. Exempel Växjö kommun.

Den offentliga måltiden

Den offentliga måltiden är LRFs utbildningsmaterial som kan användas både av den som säljer och den som köper i en offentlig upphandling. Materialet är främst avsett för LRFs medlemmar och förtroendevalda, men även för lokalpolitiker och kommuntjänstemän. Beställ foldern.

Har du frågor om upphandlingar, kontakta Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost tel. 0480-49 64 06

 Påverkansarbete

I LRF Sydost lyfter vi frågan om svensk mat på många olika sätt. Vi tjänstemän arbetar tillsammans med förtroendevalda och det resulterar i möten och nätverk, debattartiklar, butiksaktiviteter, öppna gårdar, bönder i skolan och medverkan på olika arrangemang som till exmpel Mat2014 och Ölands Skördemarknad, men också lokala skördefester, årsmöten och andra aktiviteter. 

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Verksamhetsutvecklare livsmedel, kommungrupper och krisansvarig
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 0470-70 36 54
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se