Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi är att utreda Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som är producerade i länet, men även att åskådliggöra hur vi kan använda vår lokala mat som en anledning att resa till länet. Aktörerna vill även titta på förädlingen, lönsamheten och om det finns möjlighet att utöka näringen så att fler arbetstillfällen och större regional tillväxt skapas.

Strategin ska tas fram i bred förankring och i styrgruppen finns både offentliga och privata aktörer representerade. Länsstyrelsen leder arbetet med strategin.

Ett antal workshops är planerade under våren 2017 med olika teman för att fånga synpunkter och viktiga inspel från olika intressenter. Det färdiga förslaget kommer att skickas på en remissrunda efter nästa sommar innan strategin är klar att beslutas av Länsstyrelsen, Region Blekinge och LRF.

Styrgruppen består av:
Berit Andnor Bylund, Landshövding, Länsstyrelsen Blekinge
Anna-Lena Cederström, Regiondirektör, Region Blekinge
Malin Engdahl, Regionchef, LRF Sydost
Per Petersson, Styrelseledamot, LRF Sydost
Annika Christensson, Miljöchef/Stab, Landstinget
Eva Wrobel, Chef kostavdelningen, Karlskrona kommun
Cissi Lingerud, Verksamhetsledare CLUK, Centrum Livsmedelsutveckling Karlshamn
Christel Hammar-Malmgren, Preses, Matakademien Blekinge
Conny Berg, VD, COOP Karlshamn
Viktoria Olsson, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad
Cornelia Witthöft, Professor, Linnéuniversitetet
Mats Markgren, VD, Lagerbergs

Arbetsgruppen består av:
Lena Stävmo, länsstyrelsen
Per Svantesson, länsstyrelsen
Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost
Monika Oredsson, Regionförbundet
Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun