Mat från åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav

De gröna näringarna är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Just nu pågår ett länsöverskridande arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Strategin fokuserar på all typ av mat från Kalmar läns åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav till köksbord, matsal och restaurang. Arbetet ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsregion av internationell klass där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar. Vi ska kombinera naturliga förutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.

Den regionala livsmedelsstrategin är ett gemensamt dokument för hela Kalmar län och tas därför fram i en bred dialog under 2014-2015.

Ett resultat av Framtidsstudien gröna näringar

Livsmedelsstrategin är ett resultat av en framtidsstudie kring länets gröna näringar som LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet genomförde 2013-2014. De rappporter som ligger till grund för kan du läsa här till höger; livsmedel, energi och klimat, innovation samt attityder, struktur och omgivning. 

En levande strategi

Regionförbundet i Kalmar län står det mer om hur arbetet fortlöper med livsmedelsstrategin.  Du kan även följa arbetet samt lämna dina tankar och synpunkter  på en denna facebooksida eller sök upp sidan: Livsmedlesstrategi i Kalmar län.