Du har sedan du blev landshövding i Kalmar län visat ett stort engagemang för de gröna näringarna, var kommer det ifrån?

Det väcktes abrupt en sommarkväll i Runsten för fyra år sedan då jag mötte två hundra arga lantbrukare som inte fick flytta på biotopskyddade stenmurar. Jag tog fighten tillsammans med LRF för att förändra lagstiftningen, det gick vägen och gav mig många nya vänner. Sedan är den gröna näringen extremt viktig för länets utveckling. Här finns en positiv stämning och investeringsvilja och dessutom har näringen många beröringspunkter med länsstyrelsen, säger Stefan som faktiskt inte hade kontakt med de gröna näringarna innan han kom till Kalmar län.

Engagemanget har resulterat i att länsstyrelsen, LRF Sydost och regionförbundet håller på att ta fram en livsmedelsstrategi som ska presenteras på Ölands skördefest. Hur ska strategin hållas levande?
Den ska definitivt inte bli någon hyllvärmare. Det kommer vi att motverka genom att tillsätta resurser för att fortsätta jobba vidare med den. Strategin förutsätter ett aktivt arbete framåt inom flera områden som forskning och utveckling, innovation och kompetensutveckling. Jag tänker ta personligt ansvar för att vi tre organisationer ser till att strategin blir till konkret nytta.

Vad kan LRFs medlemmar väntas få ut av livsmedelsstrategin?

Lantbrukarna ska märka att vi hjälper till att utveckla näringen. Det ska bland annat finnas stöd för att kunna utveckla verksamheter och möjligheter att kunna koppla ihop jordbruk med till exempel besöksnäringen. Vi på länsstyrelsen ska förenkla och underlätta för lantbruket så att det inte ska vara lika krångligt att t ex få tillstånd. Det finns mycket konkret att göra, utbildningar är ytterligare en del.

Varför arrangerar ni en mötesplats för en nationell målgrupp inom livsmedelsindustrin?
Det behövs mötesplatser för livsmedelsindustrin där vi kan diskutera gemensamma frågor. Det blir också ett naturligt tillfälle att i samband med skördefesten presentera vår regionala livsmedelsstrategi som är av nationellt intresse.
Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och få ytterligare känsla för att det är full fart framåt i vårt län. Det råder en stark debatt kring svensk råvara och det händer mycket kring till exempel upphandlingar. Debatten är väckt, nu behöver vi bara blåsa på den. I botten handlar det om att få mer betalt för vår goda djurhållning. Den stora uppgiften nu är att få konsumenten att gå från pris- till kvalitetsfokus och vilja betala mer. Det är också en grund till både den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Hur kan livsmedelsindustrin dra nytta av svensk råvara?
Ännu tydligare märkning av varor är ett sätt. I strategin lägger vi också stor vikt vid möjligheter till vidareförädling, i länet är Guldfågeln och KLS ha bra exempel på det. Om lönsamheten ökar där gynnar det även primärproduktionen.

Konferensen vänder sig främst till livsmedels- och förädlingsindustrin men även producenterna. Varför ska inte de missa detta tillfälle?
Det blir en unik möjlighet att prata med andra aktörer i branschen, lyssna på bra föreläsningar, ta del av vår regionala livsmedelsstrategi som kan inspirera andra och samtidigt få besöka ett fantastiskt Öland under skördefesten.

Till slut, hur ser du på samarbetet med LRF Sydost?
Vi har ett fantastiskt bra samarbete och jag trivs bra med personerna där. Vi har ett öppet diskussionsklimat och kan påtala bekymmer för varandra. 

Anette Hohner