Framtiden är här. Utvecklingen går i en rasande takt, hur påverkar den svensk livsmedelsindustri och vilka krav ställs på ditt företag? Årets tema är innovation och framtid. Välkommen till två spännande dagar!

Tid
27-28 september 2017

Plats
Ekerum Resort Öland

Axplock ur programmet

  • David Hirdman, SMHI
    Vilka är våra livsmedelsförutsättningar utifrån ett förändrat klimat? Vad har vi att vänta?
  • Mikael Furu, Macklean strategiutveckling
    Innovation - nyckeln till framgång och tillväxt för framtidens lantbrukare och livsmedelsföretag?
  • Lovisa Heyman-Linden, Adventure AB
    Utveckling av nya produkter på en vetenskaplig grund.

Anmälan
Melja medlemsservice@lrf.se eller ring 0771-180 811
För frågor, kontakta Carin Svensson, 0470-70 36 57, carin.svensson@lrf.se

En nationell mötesplats för livsmedelsindustrin kring svensk råvara startades hösten 2015 av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Ölands Skördefest. Den har i år bytt namn till Mötesplats svenska livsmedel.

Mat med svenskt ursprung är något som många livsmedelsaktörer idag ser som en konkurrensfördel. Mot denna bakgrund bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till tvådagarskonferens "Mötesplats svenska livsmedel". Konferensen är en nationell och årligt återkommande mötesplats kring framtiden för svensk råvara. Förutom föreläsningar och studieresor ligger fokus på erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stärka framtidstron. Det råder en stark debatt kring svenska livsmedel och det händer mycket kring till exempel forskning och utveckling. Konferensen blir en unik möjlighet att prata med andra aktörer i branschen.

Till målgruppen hör, förutom livsmedels- och förädlingsindustrin, även politiker, myndigheter, livsmedelsproducenter samt LRFs medlemmar.

För mer information, kontakta:
Carin Svensson, LRF Sydost, tel 0480-49 64 06
Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län, tel 0480-44 83 82