En nationell mötesplats för livsmedelsindustrin kring temat svensk råvara startades hösten 2015 av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Ölands Skördefest.

Mötesplatsen hålls 2017 den 27-28 september i anslutning till Ölands skördefest. Platsen är inte bokad.

Mat med svenskt ursprung är något som många livsmedelsaktörer idag ser som en konkurrensfördel. Mot denna bakgrund bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till tvådagarskonferens "Mötesplats kring svensk råvara". Syftet är att skapa en nationell och årligt återkommande mötesplats kring framtiden för svensk råvara. Förutom föreläsningar och studieresor ligger fokus på erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stärka framtidstron. Det råder en stark debatt kring svensk råvara och det händer mycket kring till exempel upphandlingar. Konferensen blir en unik möjlighet att prata med andra aktörer i branschen.

Till målgruppen hör, förutom livsmedels- och förädlingsindustrin, även politiker, myndigheter, livsmedelsproducenter samt LRFs medlemmar.

För mer information, kontakta:
Carin Svensson, LRF Sydost, tel 0480-49 64 06
Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län, tel 0480-44 83 82