Mat med svenskt ursprung är något som många livsmedelsaktörer idag ser som en konkurrensfördel. Mot denna bakgrund bjöds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till en tvådagarskonferens på hotell Skansen i Färjestaden den 23-24 september 2015. Syftet är att skapa en nationell och årligt återkommande mötesplats kring framtiden för svensk råvara. Förutom föreläsningar och studieresor ligger fokus på erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

Den första dagen hålls föreläsningar i dialogforum. Talar gör bland andra Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län. Dag två delas deltagarna in i grupper för Tema Kött respektive Nya grödor och baljväxter med efterföljande studiebesök.
De gröna näringarnas tillväxt i Kalmar län är unik och störst i landet. Därför kommer en del av konferensen handla om att sprida kunskap och inspiration kring framgångskonceptet. Det är också under konferensen som livsmedelsstrategin för Kalmar län kommer att presenteras offentligt.

Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stärka framtidstron.
- Det råder en stark debatt kring svensk råvara och det händer mycket kring till exempel upphandlingar. Konferensen blir en unik möjlighet att prata med andra aktörer i branschen, lyssna på bra föreläsningar, ta del av vår regionala livsmedelsstrategi som kan inspirera andra och samtidigt få besöka ett fantastiskt Öland under skördefesten, säger Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län.
Till målgruppen hör, förutom livsmedels- och förädlingsindustrin, även politiker, myndigheter, livsmedelsproducenter samt LRF-medlemmar.