Onsdag 27 september 2017

09.30-10.00
Registrering, kaffe och fika

10.00
Vi hälsar välkommen och moderator, Annika Unt Widell, presenteras
LRF Sydost, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län

10.15
Regeringen om kunskap och innovation i Sveriges livsmedelsstrategi
Carina Knorpp, Näringsdepartementet

11.00
Livsmedelsförutsättningar utifrån förändrat klimat. Vad har vi att vänta?
David Hirdman, SMHI

11.45
Rundabordsdiskussion om förmiddagens föredrag.

12.15 Lunch med framtidstema

13.15
Innovation – nyckeln till framgång och tillväxt för framtidens lantbrukare och livsmedelsföretag
Mikael Furu, Macklean

14.15
Möjligheter och utmaningar för svenska livsmedelsföretag
Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen

15. 00 Fika

15.30
Från forskning till marknad
Lovisa Heyman-Lindén, Aventure AB

16.15
Diskussion och sammanfattning av dagen

Ca 17.15
Buss till invigningen av skördefesten i Vickleby, årets Ölandsby

18.00 Invigning skördefest

19.30 Buss tillbaka till Ekerum

20.00 Middag på Ekerum

Torsdag 28 september 2017

08.30
Start dag två - LRF Sydost, Regionförbundet och Länsstyrelsen hälsar välkommen till dag två

08.45
New legume foods - innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet
Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet

09.15 Fika

09.45
Odla syrsor för mat - kan det fungera med lite klöver och inget vatten?
Anna Jansson, SLU

10.15
På väg mot den femte lantbrukseran
Per Frankelius, forskare inom lantbruksinnovation på Linköpings universitet

11.00
Korta presentation av innovativa företag inom livsmedelsbranschen

12.00
Diskussion, sammanfattning av dagen samt avslut

12.30 Gemensam lunch