Visionen

Skapa en långsiktig hållbar utveckling av de gröna näringarna i Sydost som kan fortsätta producera råvaror i närområdet och på så sätt tillhandahålla produkter till Maxibutikerna.


Mål
Maxi butikerna ska ha en andel på 10% av närproducerade produkter och för konsumenterna ska det vara självklart att välja Maxi när man ska köpa närproducerat.

På det övergripande planet är målen för samarbetet mellan LRF och ICA:
• Högre andel svensk råvara i flera av Icas kategorier.
• Förstärkt konkurrenskraft för svenskt kött i förhållande till viktiga importmarknader.
• Tydligare kommunikation i butik om svenska mervärden för att stärka både Icas och bondens varumärken.
• Sortimentslanseringar med det svenska ursprunget i fokus.
• Streamade utbildningsfilmer för butiksmedarbetarna om svensk matproduktion, svenska mervärden och försäljning.
• Nätverk och möten för att skapa nya affärer mellan bönder och handlare.
Ledorden är närhet, hållbart, inspirerande i samarbete.

Kriterier för noga utvalda matförädlare

Småland Öland Blekinge
Råvaran i produkten eller huvudråvaran i förädlade produkter ska så långt det är möjligt vara producerad i någon av de tre landskapen.

Äkthet
För oss är människan bakom maten viktig. Människan som med finess och kärlek förädla maten utan onödiga tillsatser. Naturliga processer där den mänskliga handen är närvarande genom hela produktionskedjan.

Smak
Vi vill också förmedla vilka smakupplevelser produkten kan ge och hur man tillagar bäst.

Historien
Vi ska verka för att lyfta fram bondens och förädlarens historia, dennes produkter och dess ursprung.

Så har LRF och ICA ökat efterfrågan på svensk mat

Läs rapporten från McLean