Påverkansarbetet sker i olika led där alla berörda  markägare/organisationer  har en viktigt roll att skriva yttrande  till SvK och belysa att det inte är acceptabelt att bygga en ny luftledning som tar mycket mark i anspråk och utsätter människor  för  stor påverkan  och oro för elektromagnetiska fält. Många markägare  har meddelat att  de inte skriver på förundersökningstillstånd och enligt SvK kommer de troligen att få vända sig till regeringen för att få komma fram för att göra undersökningar i fält för att kunna bygga en luftledning. Denna process tar tid.  Från LRF pch Södra arbetar vi på olika plan. Vi är måna om att ge så mycket stöd och information vi kan till drabbade markägare och boende. Vi arbetar intensivt med lobbyarbete på olika plan för att få till en förändring som kan accepteras av de som drabbas och hushålla med markens resurser.  Politisk påverkan i alla led är en förutsättning för förändring och här kan alla hjälpa till att skriva yttrande och uppvakta politiker i frågan.

Helene Lantz
LRF Sydost tel 0470-703655