Det finns många frågetecken och missförstånd kring reklamskyltar och vägmärken och den kontroll som genomfördes i Blekinge under förra sommaren, då olagliga skyltar utan förvarning plockades bort, väcker irritation och missnöje. Så vad är det egentligen som gäller och varför är det så svårt att få klara besked kring skyltning? Helene Månsson och Urban Farbäck från Trafikverket, region Syd berättar vad som gäller.

Processen med att ansöka om skyltning
En av Trafikverkets uppgifter är att hantera ansökningar gällande vägvisning i glesbygd. Vägvisningens syfte är att hjälpa trafikanter att hitta rätt och den kräver alltid tillstånd. Vägmärket kan även visa vägen till serviceanläggningar, inrättningar och för turistiskt intressanta besöksmål. Dessa måste ha anpassade in- och utfarter samt tillräckligt med parkeringsplatser. Symboler sätts endast upp för vägvisning till anläggning som är tillgänglig för allmänheten.

Olika bestämmelser och riktlinjer gäller för olika typer av vägmärken och i varje fall görs en enskild bedömning, antingen genom att en av Trafikverkets tjänstemän kommer ut och tittar på förutsättningarna på den aktuella platsen, eller används befintliga kartsystem, innan beslut tas.  Processen är oftast inte så lång eftersom handläggaren vanligen har god geografisk kännedom om området.

Kostnader för att sätta upp en skylt kan variera kraftigt
Det är inte gratis att sätta upp ett vägmärke och kostnaderna, som beräknas utifrån material (fundament, stolpe och plåt) och arbete, kan bli väldigt olika beroende på var man vill sätta upp sitt vägmärke. Om vägmärket kan sättas på en befintlig stolpe så minskar kostnaden till exempel, liksom om vägmärket ska sättas upp på en mindre väg med lite trafikflöde. Om vägmärket däremot ska placeras på en motorväg och därmed kräver omfattande arbetsskydd för personalen, så blir prislappen betydligt saftigare.  Spannet för att sätta upp ett vägmärke kan landa på mellan 15 000 och 150 000 kr.

Hur inverkar skylten på trafikanter och vägunderhåll?
Det man generellt kan söka när det gäller vägmärken, är vägvisning från närmaste allmänna väg. Många vill ha vägmärken från stora vägar, men då blir ofta fallet att det blir för många vägmärken. Viktiga faktorer att ta i beaktande förutom antalet vägmärken är också det beräknade trafikflödet, tillåten hastighet, om vägmärket skymmer sikten, tar förarens uppmärksamhet i anspråk i fel ögonblick eller inverkar på skötseln i vägområdet.

Skyltar är inte reklam!
Värt att komma ihåg i denna fråga är att skyltning utifrån Trafikverkets ögon inte handlar om marknadsföring utan om vägvisning för att hjälpa trafikanter att hitta rätt och underlätta så att de inte blir stressade och tar hastiga beslut som kan förorsaka olyckor. Vad det står på vägmärket blir därför nog så viktigt, är det en hänvisning eller förmedlar den ett budskap och hinner trafikanten i så fall uppfatta det?

Nu kanske en del protesterar och säger att det här kan inte gälla för vägvisning inne i tätorterna. I tätorter är det dock inte Trafikverket, utan kommunen som gör bedömningarna, men tillstånd går under samma regelverk som det trafikverket har att förhålla sig till, Vägmärkesförordningen. m.fl.

Vägområdet och tillståndsmyndigheter – det finns ingen fri zon
Vägområdet inkluderar vägen, men också vägren, dike eller slänt och tillhör Trafikverket oavsett var din tomtgräns går. Utanför vägområdet tar Länsstyrelsen alternativt kommunen över som tillståndsmyndighet för vägmärkena och de ansvarar för ett område på upp till 12,30 eller 50 meter från vägen. Reklam på byggnader kräver bygglov från kommunen.

Det betyder att alla budskap utomhus kräver tillstånd, det finns ingen fri zon.

Förfarandet kring olagliga skyltar?
Trafikverket ansvarar för att de statliga vägarna är säkra och framkomliga, de har därför rätt att ta bort sådant som inte ska finnas på vägen eller i vägområdet (området närmast vägen). En syn som inte är alltför ovanlig längs våra vägar är till exempel cyklar med skyltar på som sätts ut i vägrenen eller vid en korsning och gör reklam för något.

Trafikverket tar bort reklam som utan tillstånd står inom vägområdet längs en allmän väg. Reklammaterial som inte har blivit kasserat finns att hämta hos trafikverkets driftentreprenör.  Om reklam sätts upp längs vägen igen kan Trafikverket anmäla till polisen. 

Mer information om skyltning                                                           
Du kan läsa mer på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se