Längst har man kommit i Mönsterås, där man även får stöd av företagarna runt More Biogas. Bland annat hjälper Mores nya utvecklingsstrateg Gunnar Bergström till med tester av rötning med olika substrat.

Norr om Borgholm har ca 20 bönder bildat bolaget FALK Biogas AB (FALK står för Föra Alböke Löt Köpingsvik). Förstudier är redan gjorda i Borgholm men lokaliseringsfrågan är inte löst. I Mörbylånga har en förstudie inletts på uppdrag av kommunen. Även här är det lantbrukare som är huvudintressenter.

Det viktigaste för att få fart på dessa satsningar är att KLT (Kalmar länstrafik) inte backar på sin biogaspolicy för busstrafiken. Pristillägg är bra, men en stabil kund under uppstartsfasen är ännu viktigare! Växjö är ett gott föredöme där alla bussar nu drivs på biogas, i huvudsak från Alvesta biogas.