Samarbeta mer för en aktiv avdelning

Samarbeta med andra avdelningar och organisationer och få med fler kvinnor. Det är Anders Hermanssons tips för att få engagemang i avdelningen och välbesökta aktiviteter.

Anders Hermansson är ledamot i Västra Norrvidinge, en av de aktivare lokalavdelningarna i sydost.
- Vi slår inte Mellarsta-Kinnevald till exempel, men hör nog till de mer aktiva. Det märks att vi numera har en kvinnlig ordförande. Hedda Fleischer tänker bredare kring aktiviteter och är mån om att göra ett bra jobb, säger Anders Hermansson.

Traktorrace
Avdelningens stora årliga aktivitet är traktorracet, som lockar ett par tusen besökare. Det ger en god intäkt till avdelningen, vilket gör att andra aktiviteter kan genomföras till subventionerade priser för medlemmarna. Kosläpp genomförs varje år, en aktivitet som är lätt att genomföra och drar mycket folk samt möjlighet till konsumentpåverkan. Skogsdagar ihop med grannavdelningarna, öppen gård för skolorna, filmkvällar, studieresor kombinerat med revybesök är andra populära aktiviteter.

Samarbeta
Anders bästa tips för att få en aktiv lokalavdelning med många besökare på aktiviteter handlar om samarbete.
- Tänk brett och nytt när det gäller aktiviteter. Samarbeta med andra avdelningar och organisationer i bygden, gör saker ihop. Konsumentaktiviteter är bra för att ge en positiv känsla i avdelningen, det känns bra att göra en betydelsefull insats och få credit för den. Fler kvinnor i avdelningarna är också bra.

Lokalavdelningen för landsbygdens talan
Lokalavdelningens viktigaste uppgift har ändrats med åren, tycker Anders.
- Historiskt har den varit det sociala nätverket mellan medlemmar, att hålla studiecirklar med mera. Andra organisationer har tagit över allt mer av detta, nu handlar mer om bygdens gemenskap och att föra landsbygdens talan. Medlemmarna har blivit ambassadörer för en levande landsbygd. Men den sociala biten är förstås fortfarande viktig.


Anette Hohner