Vilka förväntningar har du Patrik Wiberg, ICA-handlare på ICA Maxi i Kalmar?
- Jag är mycket glad över samarbetet mellan ICA och LRF och jag är säker på att vi i regionen kan göra mer tillsammans. Det handlar om att använda våra marknadsplatser till att lyfta fram varorna på ett enklare och tydligare sätt. Vårt mål är att säkerställa att bönderna kan leva på sin produktion för att kunna fortsätta leverera på ett hållbart sätt.
Varifrån har du fått ditt engagemang?
- Fler och fler vill veta varifrån maten kommer och vad den innehåller. Att då jobba och verka i sydostområdet med alla duktiga mathantverkare känns fantastiskt. Vi har ett ansvar att möjliggöra för dessa entreprenörer att synas på våra marknadsplatser. Jag känner också några bönder på Öland som jag diskuterat hur vi tillsammans kan skapa en långsiktig och hållbar utveckling. När en producent talar om för mig att hans/hennes produkter har ökat i försäljning, då har vi lyckats.

Hur ska utbildningen för bönderna gå till i butiken?
- Framförallt bygger det på att lära av varandra så att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för kunden att hitta varan och lära sig mer om de gröna näringar i sydost. Att prata sälj, marknadsföring, placeringar, förpackningar samt synliggöra produkterna i butiken är delar som jag tror är viktiga, vi kan mer tillsammans.

Vad är målet för varor från trakten?
- Vi ska sträva efter en andel på 10% lokalproducerade varor inom varje varugrupp där möjlighet finns, minst! Skapa nätverk, möten och nya affärer mellan bönder och butik så att vi i framtiden kan erbjuda våra kunder lokalproducerad mat i från trakten.