Länsstyrelsernas lantbrukarvänlighet inom LRF Sydost toppas av länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med totalindex på 41 respektive 39. Blekinge län kommer mindre bra ut med index 30.

I Blekinge län upplevs länsstyrelsen ha mindre välvilja till lantbruk och lantbrukare än i de två andra länen. I Blekinge län upplevs välviljan svag hos lantbruksenheten medan miljöenheten är den svaga punkten i Kronobergs län.

När det gäller länsstyrelsernas förmåga är det jämnt mellan Kalmar och Kronobergs länsstyrelser medan Blekinge kommer sämre ut med index på 29.

I Kronobergs län upplevs länsstyrelsens informationsförmåga vara på topp.
Lantbrukarnas upplevelse av Länsstyrelsen i Blekinges (Blekinges och Skånes) förmåga är särskilt svag vad gäller serviceförmåga, att underlätta för lantbruksföretagare, kunskapen om lantbruk samt inställningen till företagandet.