Till höger finns hela undersökningen som pdf.

Stefan Carlsson, Länsstyrelsen Kronobergs län

Resultatet är glädjande men det finns alltid förbättringsmjöligheter.  Rankningen är viktig och kompletterar de undersökningar vi själva beställer.  Vi ser förbättringsområden inom förenkling och försöker alltid påverka regelverken i den riktningen i samband med Jordbruksverkets remisser. Bemötande och samordning av olika kontroller har vi arbetat med som en pusselbit från Förenklaresan som Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF gemensamt har genomfört i landet. Rankningen kan utvecklas ytterligare och när frågor ställs är det viktigt att veta att länsstyrelserna är organiserade på olika sätt i de olika länen.

Bäst index fick vi på informationsförmågan. Förklaringen är nog att vi har ett nyhetsblad, både i pappersvariant och elektroniskt, med kontinuitet som vi vet läses flitigt. Vi försöker också att synas ute i bygderna. Nu planerar vi ett antal informationstillfällen inför nya gårdsstödet och landsbygdsprogrammet samt djurskydd tillsammans med Lars-Ove Johansson på LRF Sydost. 

Malin Almqvist, Länsstyrelsen Kalmar län

Vi är glada att LRF Sydost genomför denna rankning som är till nytta för oss. Det är ett mycket bra underlag för oss att kunna jobba med förbättringsarbete och det är i dialog med LRF Sydost och lantbrukarna, som vi har ett gott samarbete med, som vi kan förbättra oss. Även om vi fick bäst resultat i rankningen av de tre länen kan det bli mycket bättre. Med ett index på 41 har vi en förbättringspotential på nästan 60 procent.
Utrymme till förbättringar finns inte minst kring att underlätta för lantbrukarna, där vi endast får index 19. Vi håller nu på att se över handläggningstiderna som har varit för långa och har anställt fast personal för mer stabilitet och effektivitet. Vi ser gärna att denna undersökning används i hela landet för att vi ska kunna jämföra oss med andra länsstyrelser.


Ingrid Lovén, Länsstyrelsen Blekinge län
I Blekinge speglar inte siffrorna verkligheten då lantbrukare i Blekinge jobbar mot två länsstyrelser, Blekinge och Skåne. Flest ärenden hanteras av Skåne då de sköter alla stödärenden. I undersökningen framgick det inte vilken länsstyrelse som avsågs. Detta var olyckligt eftersom resultatet nu är svårbedömt och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Denna oklarhet kan dock vara en förklaring till att Länsstyrelsen i Blekinge fick lågt omdöme jämfört med de andra länsstyrelserna.

Oavsett betyg går det alltid att förbättra sig. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hitta vägar för att förenkla för lantbrukare och öka takten på handläggningar.