• Ökat anslag till enskilda vägar.

• Öppning på Kinas marknad för livsmedel och skogsprodukter.

• Mobilisering runt mjölken vilket resulterade i att regeringen utökade Eus stöd med 76 miljoner. Mjölkkronan tillsammans med ICA.

• Medverkat till en ny nationell upphandlingsstrategi . Regeringen har tillsammans med LRF satt målet att ”säkerställa att krav motsvarande minst svensk djurskyddsnivå ska gälla vid all offentlig upphandling”.

• Olagliga bosättningar på annans mark. Regeringen har, efter påtryckningar från LRF, tillsatt en utredning om hur privata markägare ska hantera olagliga bosättningar.

• Kemikalieinspektionen har äntligen lyssnat efter en JK-anmälan om bristande förmåga att inom rimlig tid handlägga ärenden som rör växtskyddsmedel.

• Regeringen omprövar beslutet för vattendirektivet.

• Greppa näringen har sparat 719 ton kväve och 13 ton fosfor.

• Regeringen ska under 2015-16 ta fram ett nationellt skogsprogram. LRF Skogsägarna är representerade i programrådet och ska ta en aktiv roll i arbetet.

• Bidragit med förslag och synpunkter till nationell livsmedelsstrategi, en proposition kommer att lämnas till riksdagen i mars 2016.

 

Läs mer om politiska framgångar på LRF