Ingen har kunnat undgå att mjölkproduktionen befinner sig i en mycket besvärlig situation. Men det går inte att lägga sig ned och ge upp. Det finns ett starkt fokus på att jobba för en fortsatt bra mjölkproduktion i Sverige.

Från LRF Sydost gör vi en rad åtgärder. Vi har haft och har ett fortsatt stort påverkansarbete mot riksdag, regering, landsting, regionförbund och kommuner för att få tillstånd lättnader i konkurrenshämmande regelverk. Ett arbete som pågår ständigt, men som går långsamt framåt.

Arbetet med EU ersättningarna har blivit en riktig långbänk men där är nu de flesta besluten fattade, det är mest de formella besluten som återstår. Vårt fokus har varit aktivt brukande och det känns som att vi har påverkat den processen på ett positivt sätt för svenskt lantbruk.

På konsumentsidan gör vi nu om samma sak som vi gjorde för två år sedan - vi drar igång en ostkampanj för att marknadsföra den fina svenska hårdosten. De bonnaluncher som vi har haft runtom i Sydosten har varit en bra ventil för att kunna känna att man inte är ensam om problemet, då känns det alltid lättare.

Men arbetet för ett fortsatt livskraftigt lantbruk fortsätter och nu blir det fokus på den livsmedelsstrategi som ska tas fram för Sverige. Den måste fyllas med verkligheten och inte bli en hyllvärmare samt visa på hur viktigt det är att vi kan producera mat i Sverige. I regionen har vi kommit längre än landet i arbetet med att ta fram livsmedelsstrategier. I Kalmar län har regionförbundet, länsstyrelsen och LRF Sydost  kommit halvvägs och i Kronoberg och Blekinge är de på gång.

Hoppas så många som möjligt av er kan komma på regionstämman i Ronneby den 20 mars. Där kommer diskussionen att fortsätta om vårt LRF.

Mvh Håkan Lundgren