Debattsvar på Anna Sandwalls artikel "Frågan är varför fem år inte varit nog".

Självklart går det att odla ekologiska bönor men inte i så stor skala. Det handlar dels om vad konsumenten är beredd att betala, dels om ett odlingssätt som är mycket kostsamt, osäkert och tidskrävande. Dessutom finns det inte tillräckligt stora arealer på Öland.

Kalmar och Ölands trädgårdsprodukter odlar och säljer i princip alla svenskodlade bönor, även de ekologiska. Men mindre än 5 % av kundefterfrågan är ekologiska bönor och det var de bönorna du såg i butiken. Från Öland levereras varje vecka 150 ton lök och 25 ton bönor, 95 % av den volymen försvinner från Öland om växtskyddsmedlen förbjuds.

Stoppar Kemikalieinspektionen Stomp, samt inte ger oss möjligheten att ersätta Totril med Xinca eller Buctril, så försvinner dessa volymer till utlandet. Alla EU-länder utom Sverige som odlar lök och bönor har godkänt dessa växtskyddsmedel  och bedömt att de kan användas utan risk. Vi säljer idag bönor till barnmats- industrin i EU eftersom vi använder så lite växtskydd och gödning i Sverige. Så det är Europas mest miljövänliga konventionella odling man vill ta bort. Ska Sverige leva med frihandel och vara en matproducent på den europeiska matmarknaden så kan myndigheterna inte ställa krav som gör det omöjligt att verka på samma marknad.

Det finns andra medel än Stomp som bekämpar ogräs. De är prövade i många försök och ofta ger de skador på själva grödan när dosen blir så hög att ogräset bekämpas. Stomp har den stora fördelen att kunna användas innan löken och bönorna kommit upp ur jorden och ger de små plantorna möjlighet att växa till utan att ogräset kväver dem. Utan den möjligheten tvingas man handrensa eller använda mer växtskyddsmedel efter att löken och bönorna kommit upp ur jorden.

Lantbrukarna har varit duktiga på att reducera växtskyddet och minska gödningen i Sverige genom åren. Vi har fått lite lägre skördar men det har fungerat. Att ta steget till att förbjuda ytterligare användning utan alternativ är inte längre tuffa krav utan det innebär en omöjlighet att driva en konkurrenskraftig odling.  Detta samtidigt som Livsmedelsverket i sina näringsrekommendationer uppmanar oss att äta mer baljväxter och grönsaker ( bönor och lök). Baljväxter är dessutom en mycket klimatsmart och miljövänlig gröda eftersom den tar kväve från luften, bönodlingen minskar gödslingsbehovet på Öland med 20 ton/år.

Med avveckling av dessa grödor exporterar vi miljöproblem som är mycket större, eftersom vi i Sverige använder färre antal växtskyddmedel och mindre mängd. Om Sverige ska fortsätta att inte godkänna växtskyddsmedel som andra EU-länder gör så handlar det  inte bara om lök och bönor, även svensk konventionell odling av morötter och andra specialgrödor kommer att drabbas hårt.

Ekologisk mat får mycket stort medialt utrymme, men det är viktigt att veta att volymen inom våra grödor (lök och bönor) är mindre än 5 % i Sverige.

Per Petersson, LRF Sydost

Thomas Isaksson, Kalmar och Ölands trädgårdsprodukter