Regionförbundet får, sedan hösten 2016, bevilja företagsstöd också till livsmedelsföretag. De senaste sju månaderna har tio livsmedelsföretag sammanlagt fått 760 000 kronor för att jobba med nya marknader, export, företagsutveckling eller marknadsföring.

Under 2016 genomför vi ett pilotprojekt om kompetensfrågor. Vi har bildat ett ”Kompetensråd Mat” med representanter för såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare. Samarbetet har tre huvudspår – gymnasieutbildningar/collegekoncept, YH-utbildningar och fortbildning av befintlig personal.

Regionen har lämnat in en ansökan till EU:s regionala fond om finansiering av en plattform för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. Om projektet beviljas kan ALMI, Hushållningssällskap, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Sveriges Lantbruksuniversitet, regionförbund och länsstyrelse avsätta speciella resurser för att stötta branschen.

Årets nationella livsmedelskonferens – ”Mötesplats för svensk råvara” - går av stapeln i Borgholm den 28 – 29 september. Då får ni möjlighet att lyssna till Jordbruksverkets generaldirektör, Arlas Sverigechef, Tillväxtverkets analyschef, Näringsdepartement, företagare m fl.

Var kommer våra mattraditioner ifrån? Och hur kan vi använda våra odlingstraditioner i framtidens utveckling av livsmedel? För att ta reda på detta tar länsstyrelsen nu fram en så kallad terroiratlas för östra Småland och Öland. Syftet är att hitta och berätta om regionens unika smaker. I första hand ska atlasen fungera som ett verktyg för företag som vill utveckla idéer med en historia kring både nya och befintliga produkter.

Följ gärna det fortsatta arbetet på www.rfkl.se/livsmedel och på Facebook (LIvsmedelsstrategi för Kalmar län).
Carolina Gunnarsson
Regionförbundet i Kalmar län