Mycket fokus har den senaste tiden legat på mjölkkrisen. Men hur går det då för oss grisbönder? Jag vill säga att det går hyfsat bra men vi har några dåliga år att ta igen. I förhållande till omvärlden går det dock väldigt bra. Andra länder i EU befinner sig i en mycket ansträngd situation, där handlar det om överlevnad. De svenska mervärdena har slagit igenom och fått ett värde, vilket syns på betalningsförmågan. En förändrad attityd i handeln har gett en helt annan situation och märket Svenskt kött har tagits emot väl av konsumenterna. Vi märker också att LRFs och övriga branschens långsiktiga arbete för att lyfta svenska mervärden har börjat ge resultat.

Men även grisproduktionen har hamnat i fokus och då kring frågor som berör djuromsorgen. Det gäller främst boxars utformning och användning för att exempelvis minska smågrisdödligheten då många suggor ligger ihjäl sina kultingar. Suggor skadar sig också i grupphållna system, som vid brunst då suggor är mycket aktiva. Jag vill i pdf-länkarna till höger visa hur vi håller suggor i förhållande till vår omvärld.

Det finns olika vägar att gå framåt för en förstärkt konkurrenskraft i svensk grisproduktion. Till en del handlar det om hur vi vässar oss som enskilda företagare men inte minst finns det behov att se över de föreskrifter och regelverk vi har att förhålla oss till. Är de anpassade utifrån dagens produktion och produktionssystem? Nej, är mitt svar och det säger jag för att jag i min verksamhet ser att djuromsorgen skulle förbättras om jag gör på annat vis än vad som idag medges. Vi har också politiska beslut om ”att gå före” i förhållande till EU inom exempelvis kastreringsfrågan utan att veta vad som är bäst väg framåt. Men det finns mycket kunskap och vi behöver till viss del ny kunskap för att få till regelförändringar för förstärkt djuromsorg och ökad konkurrenskraft i svensk grisproduktion. En utmaning som det jobbas med.

Per-Göra Sigfridsson
Grisproducent och styrelseledamot i LRF Sydost