Nationellt påverkansarbete

LRF Sydost arbetar aktivt på många plan för att påverka våra beslutsfattare att ta de rätta besluten för oss inom de gröna näringarna. I år – valåret - arbetar vi med hela Sverige som målgrupp genom att genomföra en nationell politikerdebatt den 20 juli på ”solen och vindarnas ö” Öland, i Mörbylånga hamn där tusentals turister kommer att samlas för att ta del av evenemanget Mat i Världsarvet. 

Regionalt påverkansarbete

På regional nivå bjuder vi in riksdagsledamöter och riksdagskandidater samt regionala beslutsfattare till tre dialogmöten i våra regioner; Blekinge, Kalmar och Kronoberg med rubriken ”Framtida möjligheter kring livsmedelsproduktion - jobben, maten och klimatet”.

Under de här mötena för vi en dialog med representanter från de politiska partierna och går igenom de grundläggande fakta som vi presenterar i vår ”Gröna regeringsförklaring”. 

Kommungruppernas påverkansarbete

Men det största och allra viktigaste jobbet står kommungrupperna för och i år så har över 75 procent av LRF Sydosts kommungrupper bjkudit in lokala politiker och beslutsfattare till olika typer av upplysande arrangemang. Allt med jobben, maten och klimatet i fokus och LRFs valpraktika. Du kan läsa mer om kommungruppernas arbete i länkarna till höger och även se vad andra kommungrupper i landet har organiserat.

Stanna inte innan målsnöret

Det är ett viktigt uppdrag vi har och det är viktigt att vi var och en arbetar för att få en ökad förståelse för att det är VI TILLSAMMANS som är Sverige – både stad och land, vi är varandras förutsättningar!