Här är våra krisberedskapsnummer:

Sydost

  • Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost, 070-657 25 22
  • Ann-Cathrine Carlsson, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 0470-70 36 54

Jönköping:

  • Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpigs län
  • Henrik Sporrong Esbjörnsson

Ämnesområden inom krisinformationen:

Vattenbrist

Foderbrist 

Rovdjur

Smittor

Brand

LRFs stödgrupper